ČR VYčERPALA PENíZE Z EU Z LET 2014 Až 2020, DáL JICH PODLE BARTOšE BUDE Míň

Praha - Česká republika vyčerpala z evropských fondů za programové období 2014 až 2020 všechny přidělené peníze. Ke konci letošního dubna z nich tak čeští příjemci dostali přes 674 miliard korun. Nejvýznamnější část byla pro organizační složky státu a následně kraje. Přes pětinu čerpal například soukromý sektor. Na tiskové konferenci to novinářům sdělili ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) a evropská komisařka pro soudržnost a reformy Elisa Ferreirová. Podle Bartoše je potřeba se připravit na to, že v dalším dotačním období se objem vyčleněných peněz pro ČR bude snižovat.

"Česká republika se v porovnání s ostatními státy drží v žebříčku čerpání z fondů Evropské unie na špici. V předchozím období 2007 až 2013 se vyčerpalo 96,4 procenta všech prostředků," řekl Bartoš. Dodal, že za 20 let členství ČR v Evropské unii získalo v Česku podporu zhruba 150.000 projektů, výrazně se zlepšilo ovzduší a doprava a zkvalitnilo vzdělávání a zdravotní péče.

Přes třetinu peněz z období 2014 až 2020 čerpal stát a jeho složky. Skoro 30 procent získaly na projekty kraje a obce a 22 procent firmy a obchodní společnosti. Na školy a výzkumné instituce šlo přes sedm procent peněz, šest procent z celkového objemu obdržely různé spolky, nadace a církve. Jedno procento dotací vyčerpaly družstva a a společenství vlastníků jednotek.

Bartoš přiznal, že neúměrné čerpání dotací v krajích a regionech vede k rozdílům v kvalitě života v různých částech země. Je to podle něj dáno krom jiného nedostatečnou možností místních obyvatel efektivně dotace čerpat. Problém neúměrného čerpání mezi regiony a nerovnoměrného zkvalitňování životních podmínek se ale netýká pouze České republiky, dodala Ferreirová. "Ve východní Evropě můžeme vidět státy, které velice rychle rostou a v některých z nich je poměr mezi regiony silně nerovnoměrný. ČR na tom v tomto směru není nejhůře. Přesto se jedná o jeden z aspektů, na kterém je třeba pracovat," řekla.

Z dat ministerstva pro místní rozvoj (MMR) a zjištění ČTK dříve vyplynulo, že nejméně čerpaly z evropských fondů do roku 2023 Karlovarský a Liberecký kraj, naopak nejvíce peněz šlo do Středočeského kraje.

Z období let 2021 až 2027 zatím ČR vyčerpala devět procent z vyčleněné částky 21,1 miliardy eur (522 miliard korun). Podle Bartoše lze předpokládat, že po roce 2027 bude vyčleněných peněz ubývat. Česko by se proto podle něj mělo snažit o přesunutí se od většinově grantové dotační podpory k podpoře formou výhodných úvěrů a záruk. Ty by měly pomoci navýšit investiční prostředky a zároveň efektivně vracet peníze zpět.

2024-05-14T12:57:22Z dg43tfdfdgfd