MEZIROčNí INFLACE DOSáHLA 12,7 PROCENTA, RůST CEN ZPOMALUJE JEN MíRNě

Meziměsíčně klesly spotřebitelské ceny v dubnu o 0,2 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje byly nižší zejména ceny zeleniny o 5,0 %, vajec o 12,9 %, polotučného trvanlivého mléka o 12,3 %, nealkoholických nápojů o 2,3 %, olejů a tuků o 2,6 %, drůbeže o 1,5 %, uzenin o 0,9 % a cukru o 4,0 %. V oddíle rekreace a kultura klesly ceny dovolených s komplexními službami o 5,9 %. Pokles cen v oddíle alkoholické nápoje, tabák byl ovlivněn nižšími cenami lihovin o 3,0 % a vína o 3,1 %.

Na meziměsíční zvyšování celkové úrovně spotřebitelských cen působil v dubnu především růst cen v oddíle bytové vybavení, zařízení domácnosti, kde se zvýšily zejména ceny zboží a služeb pro běžnou údržbu domácnosti o 3,7 %. V oddíle stravování a ubytování vzrostly ceny stravovacích služeb o 0,7 % a ubytovacích služeb o 2,2 %. Z potravin byly vyšší zejména ceny brambor o 12,5 % a vepřového masa o 1,9 %.

Ceny zboží úhrnem klesly o 0,3 %, zatímco ceny služeb o 0,1 % vzrostly.

„Dubnový vývoj spotřebitelských cen byl výrazně ovlivněn cenami potravin. Ty v meziročním porovnání zmírnily růst na zhruba 17 % a oproti březnu dokonce klesly. Byl to jejich první meziměsíční pokles od října 2021,“ uvádí Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v dubnu o 12,7 %, což bylo o 2,3 procentního bodu méně než v březnu. Toto zpomalení1) meziročního cenového růstu bylo ovlivněno zejména cenami v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a v oddíle bydlení. V potravinách zmírnila svůj cenový růst většina položek spotřebního koše. Ceny mouky byly v dubnu vyšší o 6,3 % (v březnu o 32,6 %), masa o 12,7 % (v březnu o 22,7 %), polotučného trvanlivého mléka o 19,2 % (v březnu o 45,2 %), vajec o 41,2 % (v březnu o 75,5 %), olejů a tuků o 10,5 % (v březnu o 16,1 %), zeleniny o 18,3 % (v březnu o 29,9 %) a cukru o 60,9 % (v březnu o 97,6 %). V oddíle bydlení v dubnu zpomalily svůj meziroční růst ceny elektřiny na 24,8 % (v březnu 29,6 %), zemního plynu na 53,1 % (v březnu 60,0 %) a tepla a teplé vody na 40,9 % (v březnu 44,6 %).

Na meziroční růst cenové hladiny měly v dubnu největší vliv ceny v oddíle bydlení, kde kromě nákladů vlastnického bydlení vzrostly ceny nájemného z bytu2) o 6,9 %, výrobků a služeb pro běžnou údržbu bytu o 14,2 %, vodného o 16,3 %, stočného o 30,3 % a tuhých paliv o 47,6 %. Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje (nárůst o 17,3 %). V oddíle rekreace a kultura vzrostly ceny dovolených s komplexními službami o 20,0 %. V oddíle stravování a ubytování se zvýšily ceny stravovacích služeb o 17,6 % a ceny ubytovacích služeb o 17,4 %. Na meziroční snižování cenové hladiny působily v dubnu ceny v oddíle doprava zejména vlivem cen pohonných hmot, které byly meziročně nižší o 16,7 %.

2023-05-11T08:19:44Z dg43tfdfdgfd