KOMERčNí BANKA SE PřIDá K BANKáM, KTERé SE ROZHODLY NEPROVáDěT PLATBY DO RUSKA

"Platby do těchto zemí jsou vnímány jako mimořádné bezpečnostní riziko. Zpracování plateb z uvedených zemí není tímto rozhodnutím dotčeno, čímž se však nevylučuje jejich nepřijetí či prodloužení jejich zpracování z důvodu jejich detailního prověřování," uvedla mluvčí skupiny KB Šárka Nevoralová.

Raiffeisenbank oznámila, že od 15. února letošního roku přestává provádět odchozí platby do Ruska a Běloruska. Opatření se týká odchozích plateb i karetních transakcí nezávisle na měně. Příchozí platby bude možné přijímat v případě, že nebudou v rozporu s platnými sankčními předpisy a sankční politikou banky a ČR.

Ostatní banky podle zjištění ČTK u těchto plateb kontrolují, zda nejdou sankcionovaným osobám. "Od začátku ruské agrese velmi pečlivě analyzujeme každou odchozí platbu do Ruské federace z hlediska uplatňovaných mezinárodních sankcí. V řadě případů jsme již přistoupili k blokaci konkrétních odchozích plateb," řekl ČTK mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.

"ČSOB bude nadále vykonávat transakce v souladu s platnou legislativou a aktuální sankční politikou," informoval mluvčí banky Patrik Madle. UniCredit Bank platby s Běloruskem už nepodporuje a neprovádí v souladu s interními pravidly skupiny. ""Platby s Ruskem analyzujeme a uskutečníme, pokud to není v rozporu se sankcemi a interní politikou banky," uvedl mluvčí banky Petr Plocek.

2023-02-15T13:07:34Z dg43tfdfdgfd