V ČESKU V LEDNU PřIBYLO 1255 SPOLEčNOSTí

"V lednu byla v českém prostředí znatelná vysoká fluktuace firem. Bylo založeno nejvíce firem za poslední téměř dva roky, ale zároveň velké množství jich zaniklo. Čistý přírůstek 1255 firem byl přitom v lednu proti minulému roku jen mírně nadprůměrný," uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.

Za posledních 12 měsíců podle společnosti v ČR vzniklo 28.733 firem, z toho zhruba polovina (14.227) v Praze, 3499 společností bylo založeno ve Středočeském kraji a 2223 v Olomouckém kraji. Proti předchozím 12 měsícům téměř ve všech krajích počet nových společností poklesl. Výjimkou je Moravskoslezský kraj s tříprocentním nárůstem. Největší pokles, o 21 procent, zaznamenal Královéhradecký kraj.

Zároveň v posledních 12 měsících podle CRIF zaniklo 14.492 firem, nejvíce v Praze (7607), v Jihomoravském (1496) a v Olomouckém kraji (1099). Ve srovnání s předchozím obdobím zaniklo srovnatelné množství firem, ale byly zaznamenány výrazné rozdíly mezi jednotlivými kraji.

Co se týče odvětví, nejvíce společností v uplynulých 12 měsících vzniklo v odvětví nakládání s nemovitostmi (5139), v obchodu (4718) a ve zpracovatelském průmyslu. Nejvíce firem zaniklo v obchodu, konkrétně 4531. Následovalo nakládání s nemovitostmi, kde zaniklo 3099 společností, a profesní, vědecké a technické činnosti, kde jich skončilo 1798.

V odvětví zemědělství, lesnictví a rybářství připadlo 61 vzniklých firem na deset zaniklých, což je nejvíce ze všech odvětví. Úbytek nezaznamenalo žádné odvětví, pouze v obchodu se jejich počet nezměnil.

2023-02-14T09:51:50Z dg43tfdfdgfd