STáT CHYSTá NA PříšTí ROK SčíTáNí DOPRAVY, ZAJISTí HO SPOLEčNOST IPSOS

Praha - Celostátní sčítání dopravy v příštím roce provede a vyhodnotí společnost Ipsos, která vzešla z výběrového řízení. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) za zakázku zaplatí zhruba 54 milionů korun bez DPH. Na síti X to uvedl ředitel ŘSD Radek Mátl. Sčítání dopravy stát provádí od roku 1980 každých pět let. Zjištěné údaje o intenzitě dopravy na silniční síti slouží jako podklad pro plánování a přípravu staveb a rozhodování centrálních institucí i krajů.

Celostátní sčítání dopravy (CSD) v roce 2025 má podle vyjádření ŘSD z letošního dubna na seznamu 8850 sčítacích úseků, a to na dálnicích, silnicích I. a II. třídy i některých silnic III. třídy. "Místní komunikace ve vlastnictví statutárních měst budeme sčítat v případě jejich zájmu a poskytnutí finančních zdrojů," uvedlo letos na jaře ŘSD.

Při zadávání tendru státní organizace sdělila, že kromě klasického ručního sčítání je nakloněna i novým způsobům či technologiím spolehlivého sběru dat. V minulosti se využívaly mobilní telefony, ŘSD má také asi 400 automatických sčítacích stanic, které slouží k určení přepočtových koeficientů pro další úseky. "Aktuálně probíhají debaty o budoucím využití aplikací, umělé inteligence, satelitního systému nebo dronů. Pokrokové způsoby prochází vývojem, dosud však bylo pro poskytovatele výhodnější využít metodu sčítání a rozřazení vozidel do jednotlivých kategorií pomocí ruční práce," dodalo ŘSD.

Ipsos, která sčítání dopravy 2025 připraví, provede a poté vyhodnotí, je agentura zabývající se dlouhodobě výzkumem trhu a veřejného mínění.

Minulé sčítání dopravy v roce 2020 ovlivnila striktní omezení volného pohybu během pandemie covidu, kvůli kterým se částečně přesunulo do následujícího roku. Z výsledků vyplynulo, že intenzita dopravy na české dálniční a silniční síti vzrostla v porovnání s rokem 2016 zhruba o deset procent. Největší nárůst byl na dálnicích u nákladních vozidel, a to o více než 20 procent. Nejzatíženějším úsekem v síti českých silnic a dálnic byla dálnice D1 mezi Modleticemi a Říčany, kde každý den projelo podle sčítání přes 103.000 aut.

2024-07-03T05:42:12Z dg43tfdfdgfd