MOSTECKO SE PO LETECH OPěT STALO OKRESEM S NEJVYšší NEZAMěSTNANOSTí

Most - Mostecko, které se po letech opět stalo okresem s nejvyšší nezaměstnaností a vystřídalo v této pozici Karvinsko, se na ni dostalo kvůli zastavení těžby v lomu ČSA a následnému propouštění. Nezaměstnanost na Mostecku v červnu meziměsíčně vzrostla z osmi na 8,4 procenta. Novou práci si z propuštěných lidí našla rovnou zhruba čtvrtina zaměstnanců, řada dalších nastoupila do důchodu, jiní si na důchod několik měsíců počkají a mezitím budou pobírat restrukturalizační příspěvek od státu, zjistila ČTK.

Kvůli zastavení těžby v lomu ČSA práci ztratilo 500 lidí, další stovka o ni přijde v srpnu. Na Mostecku úřad práce evidoval v červnu 6281 nezaměstnaných, což je o 266 více než v květnu. "Část si našla přímo zaměstnání, rovnou jsme je propojovali s místními zaměstnavateli, nabízeli volná místa. Týká se to asi čtvrtiny propuštěných," řekla ČTK Martina Bečvářová, ředitelka Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem.

Větší část z propuštěných skončila na úřadu práce. "V červnu jsme dokončovali evidenci. Je to první vlna, další změnu čekáme k 1. srpnu," uvedla Bečvářová. Úřad práce nabízí rekvalifikační kurzy, v nabídce je podle Bečvářové dostatek volných míst. "Máme připraveny různé motivační nástroje, máme co nabídnout. Jsem přesvědčena, že se nám podaří propojit lidi s volnými pozicemi," uvedla ředitelka. Podle ní nehrozí, že by nezaměstnanost v regionu výrazně vzrostla.

Dolování lomu ČSA se postupně utlumují od roku 2015, kdy vláda rozhodla o zachování těžebních limitů v této lokalitě. Pokud se v zimním období objeví potřeba uhlí pro výrobu elektrické energie nebo tepla, je společnost Severní energetická připravena provoz ještě částečně obnovit, přičemž by využila zaměstnance z druhého aktivního lomu ze skupiny.

Zaměstnanci dostanou odstupné až do výše osmi měsíčních platů, a to podle odpracovaných let. "Většina zaměstnanců Severní energetické, kteří byli zasaženi hromadným propouštěním a měli zájem o práci, v regionu našla uplatnění," řekla ČTK Eva Maříková, mluvčí skupiny Sev.en Energy, pod níž Severní energetická patří. "Je ale nutné říci, že velká část propuštěných lidí už práci nehledala. Někteří nastoupili rovnou do důchodu, další část důchod teprve čeká za několik měsíců, ale díky odstupnému ve výši až osmi měsíčních platů už do práce nenastoupili," uvedla mluvčí.

Ze zaměstnanců, kteří ukončili pracovní poměr k 31. květnu, mělo nárok na restrukturalizační příspěvek od státu 289 lidí a žádost podalo 271 lidí. ČTK to řekla Lenka Rychtaříková ze státního podniku Diamo, který příspěvky vyplácí. Hranicí pro přiznání restrukturalizačního příspěvku je minimálně doba práce dva roky.

Na nejdelší dobu výplaty příspěvku má nárok z 271 lidí zhruba 90 zaměstnanců, příspěvek mohou pobírat od šesti do 60 měsíců. Jen jeden zaměstnanec žádá o příspěvek pro důlní horníky ve výši 8000 korun měsíčně, povrchoví budou dostávat 5300 korun měsíčně. S výplatou starobního důchodu nárok na restrukturalizační příspěvek zaniká. "Pokud proběhne schvalovací proces bez problému, žádající zaměstnanci dostanou fyzicky restrukturalizační příspěvek na účet v srpnu, tj. za červen," uvedla Rychtaříková. Pokud budou veškeré žádosti (počet 271) o restrukturalizační příspěvek přiznány, bude stát za červen vyplatí zhruba 1,4 milionu korun.

2024-07-09T13:22:13Z dg43tfdfdgfd