ČESKá CENOVá HLADINA BYLA PřEDLONI NA čTYřECH PěTINáCH PRůMěRU EU

Nejdražšími státy Evropské unie byly předloni podle informací ČSÚ Dánsko a Irsko, kde byla cenová hladina na 140 procentech evropského průměru. Naopak nejlevněji bylo v Rumunsku a v Bulharsku, kde ceny dosahují 55 procent evropského průměru. Nejblíže evropskému průměru byla cenová hladina v Itálii.

V Česku byla cenová hladina srovnatelná s Lotyšskem. Ze sousedních zemí byla nejnižší cenová hladina v Polsku, kde dosahovala zhruba tří pětin evropského průměru. Na Slovensku činila zhruba 90 procent Evropského průměru, v Německu 108 procent a v Rakousku 112 procent. Průměr eurozóny byl o šest procentních bodů nad evropským průměrem.

Česká cenová hladina je nejblíž evropskému průměru od vstupu země do EU v roce 2004. Rok po českém vstupu dosahovala 61 procent, tehdy byla vyšší než na Slovensku a nižší než v Polsku.

2023-02-20T10:25:16Z dg43tfdfdgfd